Projekt určený pro všechny žáky základních škol na území Prahy 6 je i v letošním roce připraven a začínají se školit první žáci. Celkem nás čeká okolo 40 tříd zvídavých sedmáků, kteří se v průběhu 6 hodin dozví základy o poskytování první pomoci a mají možnost si také některé kapitoly sami vyzkoušet.