Žáci SOU, kteří během své praktické výuky zažili okamžiky, kdy bylo potřeba dospělé osobě poskytnout první pomoc, se obrátili na vedení školy s žádostí, že by rádi absolvovali kurz první pomoci a byly tak na případnou podobnou situaci lépe připraveni. Kurz jsme pro tyto žáky zorganizovali a pro jeho kladné hodnocení se těšíme s celou školou na další spolupráci.