Po dlouhých přípravách jsme se rozhodli spustit náš e-shop. Doba neumožňuje se potkat u našeho tradičního oranžového stánku a zakoupit si přímo naše dárkové nebo osvětové předměty a tak jsme nabídli možnost všem zájemcům o jejich získání přes náš e-shop.