Jsme jedna velká rodina

Jsme jedna velká rodina

Naše starost patří i dalším členům spolku v podobě cvičných modelů, neboli andul. Vlastníme slušnou řadu modelů dětských pacientů od novorozeňat včetně novorozenců postižených drogovou či alkoholovou závislotí matek až po děti školního věku. Nejznámnějším je...
Prezentační desky

Prezentační desky

K předkládání žádostí a dokumentů jsme pořídili nové desky. Současně byly vyrobeny i desky k projektu Projektového dne Dětského záchranáře, který je určen pro žáky základních škol....
Záchranáři pomáhají v lese

Záchranáři pomáhají v lese

Na lesnické fakultě již úspěšně vyučujeme první pomoc několik let, ale nyní jsme se rozhodli oslovit i střední školy podobného zaměření. První pomoc u pracovníků v lese je o to více důležitá, jelikož v případě vzniku úrazu je dostupnost obtížnější a celá...
Lékárnička / First aid kit

Lékárnička / First aid kit

Trochu jako recesy jsme pojali novinku našeho spolku. Rukavice v konzervách jsou stále naším hitem a nepřestávájí naše fanoušky bavit a tak jsme si řekli, že do konzervy uděláme i lékárničky. Při jejich sestavování jsme často pracovali s  myšlenkou, že se bude...
Účast záchranářů na Aktiv 55+

Účast záchranářů na Aktiv 55+

Náš spolek se letos vůbec jako první neziskový subjekt tohoto zaměření účastnitl na Letňaském výstavišti veletrhu Aktiv55+. Jednalo se o čtyřdenní akci, kdy jsme prezentovali nejen naší činnost, ale také rozdávali cenné rady kolemjdoucím a zájemcům o problematiku....
Pozvání na Pražský hrad

Pozvání na Pražský hrad

Dnes se dostalo pocty zástupcům našeho spolku, kteří byli pozváni na slavnostní vyhlašování Zlatých záchranářských křížů. Tuto akci organizuje časopis Rescue Report. Za pozvání děkujeme a vážíme si jej.