ákladních škol. Bylo velkým překvapením, jak se projekt líbí nejen samotným dětem, ale s velkou chutí se do něj zapojují i samotní třídní učitelé. Dětem je tak odměna nejen zábavnou formou získané informace, ale také originální placka a fotka s naší plyšovým maskotem.