Stromolezectví je nejen zajímavou činností, ale také se nabízí její rizikovost a možný vznik úrazu. Ty nejzákladnější úrazy a situace byly nejdříve studentům prezentovány teoreticky a při praktickém cvičení si pak mohli některé situace prakticky vyzkoušet a nacvičit.