Vůbec jako první spolek v ČR, jsme se rozhodli a za výrazné podpory a pochopení ze strany vedení urgentního příjmu ÚVN Střešovice realizovat krátký, anonymní dotazník v oblasti první pomoci. Na získaná data se těšíme a určitě jej plánujeme prezentovat na vybraných kongresech a sympózií.