Poslední den, kdy bylo možné shromažďování max. 30 osob jsme v prostorách naší základny realizovali výcvik členské základny a připravili veškeré vybavení pro možnost využití našich členů v rámci mimořádného stavu v ČR. Zopakovali jsme si základní pravidla a postupy, připomněli si výbavu a uložení pomůcek a proběhlo i několik cvičných zásahů.