Čas od času je potřeba si ujednotit jednotlivé postupy a tak proběhlo školení vlastní členské základny, kde se drilovaly postupy při resuscitaci, práci s pánevním pásem či extenzní dlahou při poranění dolních končetin. Zároveň došlo k výměně informací a zkušeností, které každý lektor sbírá při školení u našich klientů a došlo k mírným úpravám v učebních plánech a prezentací.