V odpoledních hodinách pondělí 6. března 2017 naši členové navštívili kliniku popáleninové medicíny Fakultní nemocnice královské Vinohrady. Důvodem byla dlouho připravovaná přednáška s tématem úrazů léčených na tomto oddělení. Náš spolek s popáleninovou klinikou úzce spolupracuje řadu let a snaží se k veřejnosti šířit potřebné informace obsahující nejnovější trendy. Vzhledem k závažnosti vzniklých poranění a následků, je prevence a první pomoc tím nejdůležitějším. Kvalita první pomoci tak vlastně určuje jakým směrem se bude ubírat další vývoj poranění u pacienta a jaké vzniknou raněnému následky.

Poděkování patří celé klinice a jejímu vedení za velmi vlídné přijetí a pochopení naší snahy pomoci od těchto mnohdy velmi závažných úrazů. Slova jsou slova, ale pro potřeby naší výuky disponujeme i fotografiemi úrazů pro zdůraznění závažnosti popálenin a jejich následků.

Získané informace jsou již nyní zařazeny v našich výukových osnovách a naši posluchači se tak setkají s nejnovějšími a nejkvalitnějšími informacemi z oboru.