První středa v měsíci byla ve znamení úspěšného návratu na akademickou půdu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Na školní polesí proběhlo další z úspěšných školení pro žáky nastupující do prvního ročníku bakalářského oboru lesnictví. Přednáška byla dle zpětného hodnocení oceněna známkou 1 a žáci si tak odnesly mnoho praktických rad a informací do svého budoucího povolání. Nezbytnou součástí byl u nácvik resuscitace pod bedlivým dozorem nejen našich lektorů, ale i počítačové techniky.