Rozhodnutí podpořit formou daru zdravotnického materiálu bylo jednohlasné a rychlé. Podařilo se nám jako spolu shromáždit nejčastěji potřebné pomůcky a předat zástupcům Domovu Svatého Karla Boromejského v Praze – Řepích. Pevně věříme, že budou využity a zajistí tak ochranu nejen personálu, ale i klientům.