Náš spolek se letos vůbec jako první neziskový subjekt tohoto zaměření účastnitl na Letňaském výstavišti veletrhu Aktiv55+. Jednalo se o čtyřdenní akci, kdy jsme prezentovali nejen naší činnost, ale také rozdávali cenné rady kolemjdoucím a zájemcům o problematiku. Naši členové tak řešily různorodé otázky, které zvědaví zájemci pokládali. Součástí prezentace byly veřejné ukázky resuscitace a postup, který by měli laičtí záchranáři dodržovat. Naše účast se setkala s velkým zájmem a těšíme se na další spolupráci.